Recensies

Welke ervaring vond u het meest waardevol gedurende uw therapie periode?

“Dat je mag stilstaan bij je gevoel en dat er meer is dan alleen je verstand. En dat je elkaar in de ogen moet aankijken als je belangrijke dingen met elkaar bespreekt.”  .Maaike,  December 2017
“Dat je me hebt laten inzien dat ik meer moet leren loslaten zodat mijn man de kans krijgt zich te ontplooien”  – Anoniem,  November 2017
“Ik heb meer lef gekregen en ben daardoor zelfstandiger geworden”   – Sander,  November 2017
“Het leren ontdekken van patronen en het ontdekken van verlangens die onder onze irritaties zaten” – Anoniem stel, Juni 2018

 

Hoe zijn de ervaringen met de therapeut?

“Ik heb jou als een heel fijne persoonlijkheid ervaren. Veel doorvragen en we waren echt actief bezig”   – Maaike,  December 2017
“Ik vond je een persoonlijk betrokken hulpverlener”  – Anoniem,  November 2017
“Een prettige, open persoonlijkheid”  – Sander,  November 2017

 

Wat heeft u zelf geleerd in de therapie?

“Ik heb geleerd meer naar mezelf te kijken, te voelen en te herkennen en meer inzicht gekregen en wederzijds begrip in mijn relatie”  – Anoniem,  November 2017
“Ik heb geleerd om mijn gevoelens serieus te nemen en deze te uiten. Daarnaast ben ik actiever in mijn vaderrol gaan staan”  – Sander,  November 2017
“Dat ik eerder naar mijn gevoel mag luisteren”  – Maaike,  December 2017
“Opener zijn over mijn gevoelens” – Man anoniem, Juli 2018
“Duidelijker aangeven waar ik behoefte aan heb” – Vrouw anoniem, Juli 2018

 

Wat heeft de training S.A.M.E.N  u opgeleverd?

“We ontdekten elkaars kwaliteiten opnieuw en leerde beter in elkaars behoefte te voorzien. Bovendien zagen we patronen bij elkaar die we konden aanpassen en doorbreken. Hierdoor is een goede basis ontstaan” – Anoniem stel, Juni 2018