Visie en werkwijze

Methodische visie

Mijn werkwijze zal bestaan uit een combinatie van verschillende methodieken. Hierbij kan je onder andere denken aan de Ervaringsgerichte Psychosociale therapie,  Cognitieve- , Systeemgerichte-, Gestalt- en Contextuele therapie en principes uit de pastorale counseling. Ik werk niet met standaard protocollen maar vanuit mijn hart, omdat ik geloof dat elk mens uniek is.

Het allerbelangrijkste vind ik persoonlijke, directe betrokkenheid waardoor een optimale werkrelatie kan ontstaan. Het betrekken van belangrijke personen in jouw leven bij de gesprekken zal ik stimuleren. Zij kunnen een waardevolle rol spelen in jouw herstelproces.

Ik leef en werk vanuit een christelijke levensovertuiging. Ik verleen hulp aan christenen en niet-christenen en heb respect voor ieders levensovertuiging.

Intake 

Tijdens het intake gesprek wordt helder wat je hulpvraag is. Hierin kun je ook ervaren of je je prettig voelt bij mij. Je kunt het intakegesprek aanvragen via het contactformulier, per telefoon of via de mail.

Als je na het intake gesprek besluit om samen door te gaan, maken we een afspraak voor een vervolggesprek. Regelmatig zullen we evaluatie momenten inbouwen om te kijken of de gesprekken helpend zijn voor je hulpvraag.